30 dni ZA DARMO

Regulamin i polityka prywatności

Regulamin usługi

 1. Niniejszy regulamin dotyczy usługi Channel Opinion, prowadzonej pod adresem internetowym https://channelopinion.com której właścicielem jest Booking Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (63-400) nr KRS 0000668913 NIP 6222802737
 2. Akceptacja niniejszego regulaminu stanowi zawarcie umowy w formie elektronicznej pomiędzy firmą Booking Solutions Sp. z o.o. zwaną dalej Usługodawcą, a Klientem użytkującym usługę zwanym dalej Usługobiorcą.
 3. Definicje pojęć używanych w regulaminie:
  • Usługa – usługa Channel Opinion
  • Klient – Firma (właściciel, pracownicy) korzystająca z usługi
  • Bezpłatny Okres Testowy – jednorazowy okres, w którym Klient może bezpłatnie korzystać z Usługi, bez zobowiązania do kontynuacji korzystania po tym okresie na zasadach płatnej subskrypcji
  • Płatna subskrypcja – odpłatne korzystanie z usługi zgodnie z wybranym pakietem i cennikiem dostępnym pod adresem https://channelopinion.com/funkcje-i-cennik/
 4. Channel Opinion jest usługą technologiczną – (oprogramowaniem), polegającą na pobieraniu i agregowaniu treści opinii na temat obiektów noclegowych z serwisów rezerwacyjnych oraz innych serwisów gdzie użytkownicy Internetu mogą wystawić opinię na temat obiektów noclegowych
  Usługa posiada następujące funkcje podstawowe:
  • pobieranie opinie z serwisów rezerwacyjnych
  • pobieranie opinie z innych serwisów w których użytkownicy Internetu mogą wystawić opinię
  • zapisywanie opinii do bazy
  • monitorowanie serwisów pod kątem pojawienia się nowych opinii
  • wysyłanie powiadomień o opiniach mailem
  • wysyłanie powiadomień o opiniach za pośrednictwem wiadomości sms
  • przeszukiwanie zgromadzonych opinii
  • analiza zgromadzonych opinii pod kątem oceny
  • obliczenie średniej oceny na podstawie wystawionych opinii
  • generowanie zbiorczych raportów dotyczących wystawionych opinii
  • panel Usługobiorcy z funkcjami związanymi z aktywowaniem Płatnej Subskrypcji i zarządzaniem kontem Usługobiorcy
 5. Szczegółowa lista funkcji usługi uzależniona jest od wybranego pakietu. Lista pakietów dostępna jest pod adresem https://channelopinion.com/funkcje-i-cennik/
 6. Zamówienie Bezpłatnego Okresu Testowego usługi następuje poprzez rejestrację na stronie https://channelopinion.com/ czyli wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie lub zalogowanie się z użyciem danych przekazanych przez Usługodawcę.
  • Usługobiorca, akceptując formularz rejestracyjny, oświadcza że:
  • zobowiązuje się przestrzegać Regulaminu Usługi
  • wyraża zgodę na zawarcie Umowy w formie elektronicznej
  • podane w formularzu rejestracyjnym dane są zgodne z prawdą
  • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Booking Solutions Sp. z o.o. w celach realizacji usługi
 7. Zamówienie Płatnej Subskrypcji następuje poprzez:
  • aktywację Płatnej Subskrypcji i wybór pakietu w panelu Usługobiorcy
  • podanie danych niezbędnych danych do wystawienia faktury VAT za opłatę z tytułu Płatnej Subskrypcji
 8. Rezygnacja z Płatnej Subskrypcji następuje poprzez:
  • dezaktywację Płatnej Subskrypcji i wybór pakietu w panelu Usługobiorcy
  • dezaktywacja Płatnej Subskrypcji następuje na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nastąpiła dezaktywacja
 9. Usługa w ramach Płatnej Subskrypcji, jak i Bezpłatnego Okresu Testowego zamawiana jest na okres abonamentowy, który wynosi jeden miesiąc kalendarzowy
 10. Opłata za okres abonamentowy wnoszona jest z dołu po zakończeniu danego okresu abonamentowego na podstawie faktury VAT z 14 dniowym terminem płatności, wystawionej przez Usługodawcę i przesłanej do Usługobiorcy w formie elektronicznej na podany podczas rejestracji adres email
 11. Opłata za fakturę VAT może być dokonywana bezpośrednio na rachunek bankowy Usługodawcy podany w fakturze VAT lub za pośrednictwem systemu systemu bezpiecznych płatności DotPay (e-przelewy oraz płatności kartami kredytowymi)
 12. W przypadku zwłoki z płatnością faktury VAT przekraczającej 30 dni od terminu zapłaty dostęp do Usługi jest zawieszany do momentu uregulowania płatności

Polityka prywatności

 1. Administratorem Danych gromadzącym i przetwarzającym dane jest:

  Booking Solutions Sp. z o.o.
  ul. Pułaskiego 11, 63-400 Ostrów Wielkopolski
  NIP: 622 280 27 37, Regon: 366805645, KRS: 0000668913
  SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 2. Rejestracja użytkownika i korzystanie z usługi wymaga podania danych takich jak adres e-mail i nazwę obiektu, będące podstawą do autoryzacji
 3. Booking Solutions sp. z o.o zapewnia wszystkim użytkownikom przekazującym swoje dane osobowe, realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, w tym również prawo wglądu do przekazanych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych
 4. Jakiekolwiek dane przekazywane do Booking Solutions wykorzystywane będą wyłącznie w celu realizacji zamówienia i świadczenia usługi – pobierania i agregowania opinii użytkowników, na poszczególnych profilach Klienta
 5. Booking Solutions zapewnia ochronę tych danych poprzez stosowanie środków technicznych jak połączenie szyfrowane SSL
logo channel opinion

Channel Opinion powstał, abyś w jednym miejscu mógł zarządzać wszystkimi opiniami o Twoim obiekcie! Dzięki nam żadna nowa opinia Cię nie ominie. Już dziś zacznij budować markę swojego obiektu

Made with love

Opinie o nas

Zobacz co piszą o nas klienci

zdjęcie klienta
Aneta
10/10
Odkąd korzystam z Channel Opinion szybciej odpowiadam i Goście zostawiają więcej opinii, ekstra!
zdjęcie klienta
Mariusz
ikona gwiazdki ikona gwiazdki ikona gwiazdki ikona gwiazdki ikona gwiazdki
Świetne narzędzie, nic mi nie umyka i mogę szybko odpowiadać każdemu Gościowi.
zdjęcie klienta
ikona gwiazdki ikona gwiazdki ikona gwiazdki ikona gwiazdki ikona gwiazdki
Ewa
Wszystko w jednym miejscu, to dla mnbsproject.plie najlepsza opcja, cieszę się, że dałam się przekonać.
zdjęcie klienta
Tomek Serbiński
Dużo podróżuje, więc ekstra, że mogę w chwile odpisać z telefonu.
Service Rating
ikona gwiazdki ikona gwiazdki ikona gwiazdki ikona gwiazdki ikona gwiazdki

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz a my zadzwonimy do Ciebie.